Menu background image
Kokain

INTERNATIONALE STATISTIKKER

Undersøgelser viser, at ca. halvdelen af alle europæiske natklubgæster har været høje på kokain.

Kokain er det næstmest forhandlede, ulovlige stof i verden. De nyeste statistikker viser, at internationale beslaglæggelser af kokain er steget støt og nu er nået op på samlet 756 tons, med de største mængder opbragt i Sydamerika, efterfulgt af Nordamerika.

Ifølge det Europæiske Center for Overvågning af Narko og Stofafhængighed, er kokain også det næstmest almindelige, ulovligt brugte stof i Europa. Blandt unge mennesker (15 til 34 år) har omkring 7,5 millioner mennesker brugt kokain mindst én gang i deres liv, 3,5 millioner inden for det sidste år og 1,5 millioner inden for den sidste måned.

I USA rapporterede National Survey on Drug Use and Health for 2006, at 35,3 millioner amerikanere fra 12 år og opefter, har brugt kokain. Blandt unge voksne i alderen 18 til 25 år, har 6,9 % taget stoffet inden for det seneste år. Blandt gymnasieelever havde 8,5 % af 3. g’erne brugt kokain på et eller andet tidspunkt i deres unge liv, ifølge 2006-rapporten fra the National Institute for Drug Abuse.

I USA fortsætter kokain med at være det hyppigst nævnte, ulovlige stof, som meldes til det såkaldte Drug Abuse Warning Network af hospitalernes skadestueafdelinger. I 2005 blev der rapporteret om 448.481 besøg på skadestuer, hvor der var kokain indblandet.

”Min ven var på stoffer i fire år, og i tre af årene var han på hårde stoffer som kokain, LSD, morfin og forskellige antidepressive midler. Faktisk alt, hvad han kunne få fat i. Han beklagede sig hele tiden over, at han havde en forfærdelig smerte i kroppen, og det blev bare værre og værre, indtil han til sidst gik til lægen.

Lægen fortalte ham, at han ikke kunne hjælpe ham, og at hans krop var så nedbrudt, at han ikke ville leve meget længere. I løbet af få dage – var han død.” 
– Dwayne