3.2 Læs hæftet

Læs: Beroligende midler

BEROLIGENDE MIDLER

Disse stoffer, der nogle gange bliver kaldt ”downers,” findes som multifarvede tabletter og kapsler eller som væske. Nogle stoffer i denne kategori, som Zyprexa, Seroquel og Haldol, er kendt som ”kraftigt beroligende midler” eller ”antipsykotisk medicin,” da de er beregnet til at reducere symptomerne fra psykisk sygdom. Beroligende midler såsom Xanax, Klonopin, Halcion og Librium omtales ofte som ”benzoer” (kort for benzodiazepiner1). Andre beroligende midler som Amytal, Numbutal og Seconal bliver klassificeret som barbiturater – medicin, der bliver brugt som beroligende midler og sovemedicin. Nogle af de velkendte mærker og slangudtryk kan findes her.

 

 

Beroligende midler: virkninger på kort sigt:

 • Langsom hjernefunktion
 • Nedsat puls og åndedræt
 • Nedsat blodtryk
 • Dårlig koncentration
 • Forvirring
 • Udmattelse2
 • Svimmelhed
 • Uklar udtale
 • Feber
 • Træghed
 • Synsforstyrrelser
 • Udspilede pupiller
 • Desorientering, manglende koordinering
 • Depression
 • Vandladningsproblemer
 • Afhængighed

Højere doser kan forårsage svækkelse af hukommelsen, dømmekraften og koordineringsevnen samt irritabilitet, paranoia3 og selvmordstanker. Nogle mennesker oplever en virkning, der er den modsatte af den ønskede, og bliver ophidsede eller aggressive.

Brug af beroligende og sløvende midler sammen med andre stoffer, især alkohol, kan hæmme åndedrættet og pulsen og endda forårsage dødsfald.

(Foto: Stockxpert)

beroligende midler: virkninger på længere sigt

Man kan hurtigt udvikle højere tolerance over for mange beroligende midler, så der skal højere og højere doser til for at opnå den samme virkning. Brugeren, der forsøger på at blive høj igen på samme måde, risikerer at hæve doserne til et niveau, der kan resultere i koma eller døden ved en overdosis.

Langvarig brug af beroligende midler kan medføre depression, kronisk træthed, åndedrætsbesvær, seksuelle problemer og søvnproblemer. Efterhånden som afhængigheden af stoffet stiger, oplever brugeren ofte en stærk trang, ængstelse eller panik, hvis han ikke er i stand til at få mere.

Abstinenser er bl.a. søvnløshed, træthed og kvalme. Brugere, der har taget midlet i lang tid og brugere, som tager høje doser, kan få uro i kroppen, høj kropstemperatur, delirium, hallucinationer og krampeanfald. I modsætning til de fleste stoffer, så kan abstinenser fra beroligende midler være livstruende.

Disse stoffer kan også forøge risikoen for højt blodsukker, diabetes og vægtforøgelse (der er rapporteret tilfælde med vægtforøgelser på op til 50 kg).

En undersøgelse gennemført af USA Today, som var baseret på data fra den amerikanske Lægemiddelstyrelse over en fireårig periode, viste, at antipsykotisk medicin (en form for beroligende middel) var mistænkt for at være hovedårsagen i forbindelse med tilfælde af 45 dødsfald forårsaget af hjerteproblemer, kvælning, leverfejl og selvmord.

”Jeg har to gange fået en overdosis af lægeordinerede piller (Zyprexa) og en af mine nære venner døde af det samme stof … Der findes ikke nogen værre følelse end at vide, at din ven er død, fordi du gav ham nogle piller, som du ikke vidste ret meget om.” Linda

 1. 1. benzodiazepin: et beroligende middel, der skal få musklerne til at slappe af og berolige mental spænding.
 2. 2. udmattelse: ekstrem fysisk eller mental træthed
 3. 3. paranoia: mistanke, mistillid eller frygt for andre mennesker.


SLANGUDTRYK


BEROLIGENDE MIDLER Medicinske navne Xanax Valium Halcion Librium Ativan Klonopin Amytal Nembutal Seconal Phenobarbital Slangudtryk Barbs Candy Downers F2’er Reds Red Birds Sovepiller Stesoer Tranks Yellows Yellow Jackets