3.5 Læs hæftet

Læs: Advarselstegn for afhængighed af receptpligtige smertestillende midler

ADVARSELSTEGN FOR AFHÆNGIGHED AF RECEPTPLIGTIG SMERTESTILLENDE MEDICIN

 
De mest almindeligt ordinerede smertestillende mediciner (OxyContin, Vicodin, Metadon, Darvocet, Lortab, Lorcet og Percocet), kan, selvom de lindrer smerte, også forårsage, at kroppen begynder at få ”behov” for medicinen bare for at føle sig ”normal.”
 
Her er ti advarselstegn, som du bør være opmærksom på, hvis du har mistanke om, at nogen, du kender, er afhængige af denne type medicin:
 
1. Stigning i brugen: Stigning i dosis, på grund af en stigende tolerance overfor medicinen og behov for mere medicin for at opnå den samme effekt.
 
2. Personlighedsændringer: Ændring i ens energi, humør og koncentrationsevne på grund af, at ens hverdagsforpligtelser bliver underordnede i forhold til behovet for medicinen.
 
3. Social tilbageholdenhed: Trækker sig tilbage fra familie og venner.
 
4. Fortsat brug: Fortsat brug af den smertestillende medicin efter at den helbredstilstand, som medicinen skulle rette op på, er blevet forbedret.
 
5. Tid brugt på at få recepter: Meget stort tidsforbrug på at køre langt og på at besøge mange forskellige læger for at få medicinen.
 
6. Ændring i daglige vaner og udseende: Nedgang i personlig hygiejne; ændring i sove- og spisevaner; konstant hosten, løbende næse og røde, blanke øjne.
 
7. Tilsidesættelse af ens pligter: Tilsidesættelse af huslige pligter og regninger; sygemelder sig oftere på skolen eller arbejdet.
 
8. Forøget følsomhed: Normale observationer, lyde og følelser pirrer personen i alt for høj grad; hallucinationer.
 
9. Midlertidig bevidstløshed og glemsomhed: Glemmer ting, der er sket og oplever midlertidig bevidstløshed.
 
10. Forsvarer sig: Har behov for at forsvare sig og langer verbalt ud efter folk som svar på enkle spørgsmål i et forsøg på at skjule en afhængighed af medicin, hvis brugeren føler, at hans hemmelighed er ved at blive afsløret.