3.5 Læs hæftet

Læs: Hvordan methamfetamin påvirker menneskers liv

HVORDAN METHAMFETAMIN PÅVIRKER MENNESKERS LIV

Når folk tager methamfetamin, overtager det deres liv i forskellig grad. Der er tre grader af misbrug.
BEGRÆNSET MISBRUG AF METH:
De, der misbruger stoffet i mindre grad, sluger eller sniffer methamfetamin. De ønsker den ekstra stimulering, som methamfetamin giver, så de kan holde sig vågne længe nok til at afslutte en opgave eller et arbejde, eller de ønsker den appetit-nedsættende virkning for at kunne tabe sig. De er kun et skridt fra at blive ”binge”-misbruger (”binge” er et engelsk udtryk for at indtage store mængder alkohol eller stoffer på én gang).
”BINGE”-MISBRUG AF METH:
Binge-misbrugere ryger eller sprøjter methamfetamin ind i blodet med en nål. Det gør det muligt for dem at få kraftigere doser af stoffet og opleve et stærkere ”sus,” som virker psykisk vanedannende. De er på grænsen til et omfattende meth-misbrug.
OMFATTENDE MISBRUG AF METH:
De personer, der har et omfattende misbrug, kaldes ofte ”speed-narkomaner” eller ”speed freaks”. Hele deres tilværelse går ud på at undgå at ”crashe,” dvs. at opleve den smertefulde nedtur efter at have været høje på stoffer. Så for at opnå det ønskede ”sus” fra stoffet, er de nødt til hele tiden at tage mere af det. Men det er som med andre stoffer, at hver gang de bliver ”høje” af meth, føles det ikke nær så godt som sidste gang, og det får methmisbrugeren ind i en mørk og dødelig afhængighedsspiral.