SANDHEDEN OM SYNTETISKE STOFFER
Stiftelsen for en Stoffri Verden i Japan fjerner løgne, der promoverer designerdrugs som ”harmløse”

Syntetisk marihuana kaldes dappo habu i Japan – ”stoffet på kanten af loven” – og dets harmløse navn kan være årsagen til, at der ikke lægges særlig megen vægt på stoffets skadelige virkninger i offentligheden. Dog blev der fra januar til maj i 2012 indberettet om over 100 henvendelser til skadestuer på grund af disse syntetiske stoffer.

Lederen af den japanske afdeling af Stiftelsen for en Stoffri Verden, Nao Mazaki, har startet en kampagne for at øge den offentlige opmærksomhed omkring, hvor farligt stoffet er, og få ændret holdningen til stoffet, specielt blandt unge mennesker – den primære målgruppe for dem, der fremstiller disse syntetiske stoffer.

I Japan sælger pushere syntetiske stoffer i automater.

I en undersøgelse blandt 6.150 elever fra 9. klasse og gymnasier i Tokyo og nabobyerne Saitama og Kanagawa fandt man mange elever, der mente, at det at besidde og bruge syntetiske stoffer var ”et personligt valg” og ”ikke forkert, hvis det ikke var ulovligt”.

Desuden fortalte næsten dobbelt så mange 9. klasses elever som gymnasielever, at de havde brugt syntetiske stoffer.

”Unge mennesker kan købe syntetiske stoffer på gaden, på internettet og sågar i automater uden for skolerne,” siger Mazaki.

Det blev klart for Mazaki, at den manglende viden om farerne ved de syntetiske stoffer ikke kun var et problem for eleverne, men sandelig også for lærerne. ”En lærer forbløffede mig ved at sige: ’Jeg troede, det var i orden at bruge sådan en urt, fordi den bliver kaldt en urt.’”

Yderligere undersøgelser af lærernes viden om disse stoffer afslørede, at 30 % ikke kunne forklare den skadelige virkning af syntetisk narko, mens 63 % sagde, de kunne ”forklare det i store træk” og 84,4 % bød undervisning om det skadelige ved syntetiske stoffer velkommen.

Frivillige fra En Stoffri Verden når ud til millioner med Sandheden om stoffer gennem radio- og tv-spots i hele Japan.

Det fik Mazaki til at træde i karakter for at få sandheden om syntetiske stoffer ud til både elever og lærere. Hun gik i kompagniskab med Japans kriminalitetspræventive råd, der er tæt forbundet med landets største avis, Yomiuri Shimbun. Gennem dette partnerskab blev det muligt at få Sandheden om stoffer-programmet til at blive en officiel del af rådets præsentation på skoler.

Mazaki og hendes frivillige har selv uddelt 2,4 millioner Sandheden om stoffer-hæfter, koordineret 800 arrangementer og leveret foredrag med information om stoffer til godt 50.000 elever. Budskabet blev også taget op på tv og i trykte medier i et oplag på over 30 millioner.

Parlamentsmedlem Hirotaka Ishikawa anerkendte Mazaki og Stiftelsen for en Stoffri Verden for deres arbejde med at forebygge stofmisbrug med følgende udtalelse:

”Som et resultat af jeres omfattende undervisningsaktiviteter har I beskyttet tusindvis af unge mennesker mod de dødelige virkninger af disse førhen ukendte stoffer ... Jeres handlinger har i betragteligt omfang bidraget til at styrke de undervisningsmæssige og juridiske foranstaltninger imod spredningen af syntetiske stoffer. Jeres værdifulde bidrag til at hjælpe med at beskytte Japans ungdom mod skaderne fra stoffer bør roses højt.”

Byrådsmedlem Hirotaka Ishikawa
Stiftelsen for en Stoffri Verden har i Japan vist Sandheden om stoffer til 50.000 elever på 200 skoler.


FAKTA
Fremstillingen af ”lovlige” stoffer

For at forstå, hvad syntetisk marihuana og andre syntetiske stoffer drejer sig om, må man vide, hvad et ”designer-stof” er.

Et designer-stof er en syntetisk version af et ulovligt stof. Dets kemiske sammensætning er ændret ganske lidt for at undgå at blive klassificeret som ulovligt. De fremkommer hovedsageligt som resultat af en undergrundskemikers eksperimenter med at skabe et nyt ”lovligt” stof.

Når politiet opdager et syntetisk stof og forbyder det, skaber undergrundskemikeren bare en anden, ændret version, som nu falder uden for klassifikationen ”ulovlig”. Og cyklussen gentages.EFFEKTIV OPLYSNING OM STOFFER REDDER LIV FOR MANGE

Støt Stiftelsen for en Stoffri Verden, og hjælp med til at beskytte de unges liv mod de ødelæggende virkninger af stoffer. Dit bidrag gør os i stand til at gøre vores oplysningsmaterialer gratis tilgængelige for skoler, ungdomsorganisationer og andre grupper og enkeltpersoner. Din gavmilde støtte er med til at give mennesker den viden, de har brug for, så de kan føre en sund og stoffri tilværelse.