STIFTELSEN FOR EN STOFFRI VERDEN OPFORDRER REGERINGER TIL AT TAGE ET STANDPUNKT OM OPLYSNING OM STOFFER

LOS ANGELES, USA
25. juni 2022

For at fejre den 26. juni, den internationale dag mod stofmisbrug og narkohandel, afholdt Stiftelsen for en Stoffri Verden en international online-konference med titlen: ”Sandheden om stoffer – forebyggende. Informativ. Faktuel. Støtter unge med at træffe sunde valg.”

Stiftelsen samlede eksperter i forebyggelse af stofmisbrug og talte om, hvorfor oplysning om stoffer er så vigtig for vores børns fremtid og præsenterede en opfordring til handling til Jordens regeringer. Hundredvis af lærere, forældre og samfundsledere fra 30 lande deltog.

Stiftelsen for en Stoffri Verden afholder en Workshop for undervisere i Los Angeles.
Stiftelsen for en Stoffri Verden afholder en Workshop for undervisere i Los Angeles.
 

I årenes løb er stofmisbrug blandt unge blevet forværret – i USA steg brugen af stoffer i 8. klasse med 61 procent mellem 2016 og 2020, mens en ud af otte teenagere rapporterede, at de havde misbrugt ulovlige stoffer i løbet af det sidste år.

For drastisk at forøge oplysning om stoffer har Stiftelsen for en Stoffri Verden udgivet et dokument, der indeholder en opfordring til handling for at skabe en verden uden stofmisbrug. Dette dokument er baseret på ”Konventionen om barnets rettigheder”, der blev offentliggjort af de Forenede Nationer den 20. november 1989, og hvis artikel 33 siger:

”Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger, herunder lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige foranstaltninger, for at beskytte børn mod ulovlig brug af narkotika og psykotrope stoffer, som defineret i de relevante internationale traktater, og for at forhindre, at børn anvendes til ulovlig produktion og handel med sådanne substanser.”

Denne opfordring til handling anmoder regeringsorganer og undervisere over hele verden til at genbekræfte deres kollektive engagement for at styrke bevisbaserede forebyggelsesinitiativer. Og den opfordrer enkeltpersoner og grupper til at arbejde sammen med Stiftelsen for en Stoffri Verden og ligesindede organisationer af god vilje for at udvikle, indføre og anvende effektive læseplaner for lærere og elever for at indføre undervisning om stoffer af høj kvalitet i vores skoler, faktuel oplysning om stoffer i vores skoler og lokalsamfund som en integreret del af enhver effektiv strategi til forebyggelse af stofmisbrug.

Stiftelsen for en Stoffri Verden uddanner betjente fra narkotikapolitiet i Filippinerne i Sandheden om stoffer-programmet.
Stiftelsen for en Stoffri Verden uddanner betjente fra narkotikapolitiet i Filippinerne i Sandheden om stoffer-programmet.
 

For at udtrykke denne opfordring til handling, behandlede talere, som alle var eksperter i oplysning om stoffer, nødvendigheden af forebyggelse og delte deres personlige erfaring. Dr. Greg Londot, international uddannelsesspecialist fra Phoenix, Arizona, delte sin brug af Sandheden om stoffer-undervisningspakken og hjerteskærende historier; Shane Varcoe, direktør for Dalgarno Institute – en voksende offentlig interesse og et fællesskab, der fokuserer på alkohol og andre stoffer og deres indvirkning på vores samfund – talte om sine projekter om alkohol og oplysning om stoffer på tværs af Australien; og John Redman, direktør for Samfundsalliancerne for en stoffri ungdom i San Diego – som sværger til Stiftelsens Sandhed om stoffer-undervisningsmaterialer – understregede vigtigheden af at arbejde sammen for at forene sig mod narkoepidemien.

Som afslutning på online-eventen sagde direktøren for Stiftelsen for en Stoffri Verden, Jessica Hochman: ”Vi ønsker alle at se disse ændringer ske overalt, og vi giver vores uforbeholdne støtte og hjælp til at få det til at ske.”