Menu background image
Snifning

VIRKNINGER AF SNIFNING

Kortsigtede bivirkninger

De fleste stoffer, der sniffes, virker direkte på nervesystemet og fremkalder personlighedsændringer. Inden for sekunder oplever brugeren beruselse og andre virkninger, der ligner dem fra alkohol. Der er en række forskellige virkninger, som kan opleves under eller kort efter brug, som f.eks.:

 • Utydelig udtale
 • Fuld, svimmel eller fortumlet udseende
 • Manglende koordineringsevne
 • Hallucinationer og vrangforestillinger
 • Fjendtlighed
 • Apati
 • Svækket dømmekraft
 • Bevidstløshed
 • Kraftig hovedpine
 • Udslæt omkring næse og mund
 • Langvarig snifning af disse kemiske stoffer kan medføre uregelmæssig og hurtig puls og kan føre til hjertestop og døden på få minutter.
 • Død ved kvælning kan forekomme, fordi ilten i lungerne erstattes med kemikalier, som derefter går over i centralnervesystemet, så man holder op med at trække vejret.

Virkninger på længere sigt

Langtidsbrugere har oplevet:

 • Muskelsvækkelse
 • Desorientering
 • Manglende koordinering
 • Irritation
 • Depression
 • Alvorlig skade på hjerte, lever, nyrer, lunger og hjerne, der til tider kan være uhelbredelige
 • Hukommelsesforringelse, forringet intelligens
 • Tab af hørelsen
 • Knoglemarvsskade
 • Dødsfald efter hjertesvigt eller kvælning

Vedvarende brug af stoffer til snifning er blevet forbundet med et antal alvorlige helbredsproblemer. At sniffe lim og malingsfortyndere forårsager nyreproblemer. At sniffe toluen og andre opløsningsmidler forårsager leverskade. Snifning har også resulteret i hukommelsestab og forringet intelligens.