Menu background image
Sandheden om stoffer

SNIFNING

De stoffer, der bruges til snifning, kan være kemikalier fra almindelige husholdningsprodukter som aerosolspraydåser, rengøringsmidler, lim, maling, fortynder, neglelakfjerner, amylnitrit1 og lightergas. De sniffes eller ”huffes” (inhalering af dampe gennem munden).

Snifning påvirker hjernen. Det er stoffer eller giftige gasarter, som inhaleres gennem næsen eller munden, og de kan medføre uoprettelige fysiske og mentale skader. De gør det sværere for kroppen at transportere ilt rundt og tvinger hjertet til at slå hurtigere og mere uregelmæssigt. Folk, som sniffer, kan miste lugtesansen og lide af kvalme og næseblod. De kan udvikle problemer med leveren, lungerne og nyrerne. Fortsætter man misbruget, kan det føre til mindre og svagere muskler med manglende spændstighed. Snifning har medført, at folk ikke kunne gå, tale og tænke normalt. Det, de oftest ødelægger, er hjernevævet, når de giftige gasarter sniffes direkte ind i bihulerne.2

Bivirkninger på kort sigt:

Ud over det kan man dø af hjertestop eller kvælning. De inhalerede giftige gasarter optager den plads i lungerne, som ilten skulle have. Derfor kommer der heller ikke ilt til centralnervesystemet. En sniffer kan også pludselig reagere ekstremt voldeligt.

Bivirkninger på lang sigt:

Kan give muskelsvind og nedsat muskelstyrke og -spændstighed. Kan forårsage varige skader på krop og hjerne.

  1. 1. amylnitrit: en bleg, gul væske, der anvendes til at åbne eller udvide blodkarrene, undertiden misbrugt som en stimulans.
  2. 2. bihule: et af de åbne rum forrest i kraniet, som en person ånder igennem via næsen.


SLANGUDTRYK

STOFFER DER SNIFFES:
Air blast Ames Amys Aroma of men Bolt Boppers Bullet Bullet bolt Buzz bomb Discorama Hardware Heart-on Hiagra in a bottle Highball Hippie crack Huff Lattergas Friskluftspray Medusa Moon gas Oz Perler Fattigmandspot Poppers Kviksølv Rush Snappers Satans hemmelighed Shoot the breeze Snappers Snotballs Spray Texas shoe shine Thrust Toiletvand Toncho Whippets Rettelak