Menu background image
Crystal meth

STADIER AF METH-OPLEVELSEN

1) Suset – Et sus er den første reaktion, som misbrugeren oplever, når han ryger eller indsprøjter methamfetamin. I løbet af suset vil misbrugerens hjerteslag, stofskifte,1 blodtryk og puls ryge i vejret. I modsætning til det sus, der kommer fra crack-kokain, og som varer ca. 2-5 minutter, kan suset fra methamfetamin fortsætte i op til 30 minutter.

2) At være høj – Suset afløses af en følelse af at være ”høj”. I den periode føler misbrugeren sig ofte kvikkere og vil gerne diskutere på en påtrængende måde. Ofte afbryder han andre og gør deres sætninger færdige for dem. Misbrugeren kan få vrangforestillinger og blive opslugt af en tilfældig genstand eller en ulogisk ting, såsom at pudse det samme vindue i timevis. Denne følelse kan vare fra fire til seksten timer.

3) ”Binge” – Et ”binge”-misbrug er et ukontrolleret forbrug af et stof eller alkohol. Det henviser til misbrugerens trang til at holde ”høj”-følelsen ved lige, ved at ryge eller indsprøjte mere methamfetamin. Et ”binge” kan vare fra tre til femten dage. I løbet af den periode bliver misbrugeren hyperaktiv, både psykisk og fysisk. Hver gang misbrugeren ryger eller indsprøjter mere af stoffet, oplever han et nyt, men mindre sus, indtil der til sidst ikke længere er noget sus eller nogen høj-følelse.

4) ”Tweaking” – En methamfetamin-misbruger er farligst, når han går gennem en fase i misbruget, der kaldes ”tweaking”. Det er en tilstand, som nås i den sidste del af et ”binge,” når methamfetaminen ikke længere giver et sus eller en følelse af at være høj. Idet han ikke er i stand til at afhjælpe følelsen af tomhed og trang til stoffet, mister misbrugeren sin identitetsfølelse. Der er normalt en voldsom kløe, og misbrugeren kan blive overbevist om, at insekter kravler rundt under huden på ham. Misbrugeren kan være ude af stand til at sove i flere dage og er ofte i en fuldkommen psykotisk tilstand, hvor han befinder sig i sin egen verden og ser og hører ting, som ingen andre kan opfatte. Hans hallucinationer er så lyslevende, at de forekommer helt virkelige og adskilt fra virkeligheden. Han kan blive fjendtlig og farlig for sig selv og andre. Risikoen for, at han gør skade på sig selv, er stor.

5) ”Crashet” (sammenbruddet) – For en ”binge”-misbruger sker ”crashet,” når kroppen lukker ned og ikke er i stand til at håndtere virkningerne fra stoffet, som jager igennem den. Det resulterer i en lang søvnperiode for personen. Selv den mest ondskabsfulde og voldelige misbruger bliver næsten livløs under ”crashet”. Det kan vare i 1-3 dage.

6) Meth-tømmermænd – Efter ”crashet” vender misbrugeren tilbage i en nedbrudt tilstand, udsultet, dehydreret og fuldkommen udmattet fysisk, psykisk og følelsesmæssigt. Den tilstand varer normalt mellem to og fjorten dage. Det fører til tvungen afhængighed, idet ”håndteringen” af disse følelser er at tage mere meth.

7) Abstinenser – Ofte kan der gå tredive til halvfems dage efter den sidste brug af stoffet, før misbrugeren opdager, at han har abstinenser. Først bliver han nedtrykt og mister sin energi samt evnen til at opleve velvære. Så melder trangen til mere methamfetamin sig, og misbrugeren kan ofte få selvmordstanker. Siden afvænning fra meth er utrolig smertefuld og hård, vender de fleste brugere ofte tilbage til stoffet; faktisk vender 93 % af dem, der er i normal behandling, tilbage til misbrug af methamfetamin.

  1. 1. stofskifte: de processer i kroppen, som omdanner mad til energi.