3.5 Læs hæftet

Læs: De skadelige virkninger af hash

DE SKADELIGE VIRKNINGER AF MARIHUANA

Foto: Alamy
Foto: Alamy

Når man ryger marihuana, kan man få hjertebanken, man får sværere ved at orientere sig og ved at styre sine bevægelser, og depressioner eller søvnløshed er ikke ualmindelige følgevirkninger. Nogle kommer til at lide af panikanfald og angst.22

Men problemet slutter ikke der. Ifølge videnskabelige undersøgelser forbliver det aktive stof i cannabis, THC, i kroppen i ugevis eller endog i månedsvis.23

Marihuanarøg indeholder 50-70 % flere kræftfremkaldende stoffer end tobaksrøg.24 En større forskningsundersøgelse viste, at en enkelt cannabis-joint kan forårsage lige så meget skade på lungerne som op til fem almindelige cigaretter røget lige efter hinanden.4 Folk, der har røget hash i lang tid, lider ofte af bronkitis, en betændelse i luftvejene.25

Stoffet kan påvirke mere end ens fysiske helbred. Undersøgelser i Australien i 2008 viste en sammenhæng mellem flere års kraftigt forbrug af marihuana og misdannelser i hjernen.26 Dette er bekræftet af tidligere forskning i langtidsvirkningerne af marihuana, som viser forandringer i hjernen i lighed med dem, der forårsages af langtidsmisbrug af andre farlige stoffer. Og en mængde undersøgelser har vist en forbindelse mellem vedvarende brug af marihuana og psykose.27

Marihuana kan ændre strukturen i sædceller ved at deformere dem.

Derfor kan selv små mængder marihuana føre til midlertidig sterilitet hos mænd.28 Marihuana kan også bringe uorden i kvinders menstruationscyklus.29

Undersøgelser viser, at der er en tendens til, at de mentale funktioner svækkes eller formindskes hos folk, der har røget meget marihuana. THC i cannabis forstyrrer nervecellernes funktion i hjernen, hvilket påvirker hukommelsen.30

Cannabis er et af de få stoffer, der forårsager unormal celledeling, som kan føre til alvorlige arvelige defekter (ødelæggelser). En gravid kvinde, der regelmæssigt ryger marihuana eller hash, kan føde for tidligt, og babyen kan være lille og undervægtig. Inden for de sidste 10 år har mange børn født af marihuanamisbrugere vist sig at være mere passive og dårligere til at koncentrere sig og forfølge livets mål.31 Undersøgelser peger også på, at gravide kvinders brug af stoffet kan bevirke, at deres børn fødes med defekter og psykiske forstyrrelser samt en forøget risiko for leukæmi (kræft i knoglemarven).31