Ecstasy

KORTSIGTEDE BIVIRKNINGER

 • Svækket dømmekraft
 • Falsk følelse af hengivenhed
 • Forvirring
 • Depression
 • Søvnproblemer
 • Alvorlig angst
 • Forfølgelsesvanvid
 • Trang til stoffer
 • Muskelspændinger
 • Mathed og kuldegysninger eller hævelse
 • Ufrivillig skæren af tænder
 • Sløret syn
 • Kvalmefornemmelser

Virkninger på længere sigt

 • Langvarig hjerneskade, der indvirker på tankevirksomheden og hukommelsen
 • Skader på de dele af hjernen, som regulerer vigtige funktioner som indlæring, søvn og følelser
 • Det er, som om hjernens kontrolpanel bliver revet fra hinanden og så bliver sat sammen igen baglæns
 • Ødelagte nervebaner og nerveender
 • Depression, ængstelse, tab af hukommelse
 • Nyresvigt
 • Blødninger
 • Psykoser
 • Hjerte-kar-sygdomme1
 • Kramper
 • Død
 1. 1. hjerte-kar-sygdomme: sygdomme, der har med hjertet og blodårer at gøre.