En stile- og/eller plakatkonkurrence kan afholdes på skoler eller lokale medborgerhuse for at øge bevidstheden om stoffer og gøre reklame for et stoffrit liv.

HISTORIE- OG PLAKATKONKURRENCER

Stoffri Verden-programmet bygger på, at hvis man uddanner et barn i sandheden om stoffer, er det mere sandsynligt, at det træffer den rigtige beslutning med hensyn til stoffer – og selv drager konsekvensen af den.

En af de allermest effektive måder at gøre det på, er ved at opfordre eleverne til at deltage i Stoffri Verdens historie- og plakatkonkurrencer.

Til dato har rigtig mange skoler og grupper afholdt sådanne konkurrencer. Ved at give eleverne et stileemne eller et plakattema om stoffrihed, er det muligt for den, der står for det, ikke blot at få eleverne involveret, men også fordi eleverne skal bruge deres viden, er det en form for repetition af undervisningen om stoffer.