Stiftelsen for en
Stoffri Verden
Løftet

Jeg (navn) udtrykker hermed min bekymring over det stigende problem med stoffer blandt mennesker i [by eller område] og lover at give min støtte til dette program og ved enhver given lejlighed offentligt at opfordre alle mennesker til at lære sandheden om stoffer at kende og at tage deres egne beslutninger om at blive stoffrie.

Desuden beder jeg de folkevalgte og andre indflydelsesrige personer, om at slutte sig til os og bakke op om effektiv oplysning om stoffer, som giver alle, specielt unge mennesker, kendsgerningerne om stoffer.

Jeg lover!