Cannabis (hash, marihuana)

BAG RØGSLØRET

Man smoking cannabis with a bong.

Når man ryger marihuana, er man ikke kun til fare for sig selv. Man kan være direkte farlig for sine omgivelser.

Forskning har klart vist, at marihuana potentielt kan forårsage problemer i dagligdagen. En undersøgelse af 129 universitetsstuderende viste, at afgørende færdigheder mht. opmærksomhed, hukommelse og indlæring var alvorligt formindsket blandt dem, som havde røget stoffet i mindst 27 af de seneste 30 dage op til undersøgelsen. En undersøgelse af postarbejdere viste, at medarbejdere, som testede positiv for marihuana, havde 55 % flere ulykker, 85 % flere kvæstelser og 75 % større fravær fra arbejde end andre.

En australsk undersøgelse viste, at cannabis-rus var ansvarlig for 4,3 % af de dræbte i trafikken.

Det er næsten umuligt at vokse op i Danmark eller ethvert andet land uden at stifte bekendtskab med stoffer. Presset fra ens omgivelser til at tage stoffer er højt, og information om farerne ved stoffer er ikke altid til rådighed.

En del mennesker kan finde på at sige, at marihuana ikke er farligt. Overvej hvem det er, der siger det. Er det en som prøver at sælge dig marihuana?

Man and woman smoking marijuana.

Marihuana kan skade hukommelsen, og denne virkning kan fortsætte i flere dage eller uger efter, at stoffets umiddelbare virkning er forsvundet. I en undersøgelse blev en gruppe, som røg meget marihuana, bedt om at huske ord fra en liste. Deres evne til at huske ordene korrekt blev ikke normal før fire uger efter, de var holdt op med at ryge marihuana.39

Elever, der ryger hash, får ofte lavere karakterer, og det er mindre sandsynligt, at de fortsætter med videregående uddannelser sammenlignet med ikke-rygere. Hash-rygere er simpelthen ikke så gode til at huske og holde styr på viden som dem, der ikke bruger disse stoffer.

”Den lærer, jeg havde i skolen, røg tre eller fire joints om dagen. Han fik masser af elever til at begynde at ryge joints, også mig. Så begyndte hans pusher at presse mig til at begynde at tage heroin, og det gjorde jeg uden at stritte imod. På det tidspunkt var det allerede, som om min samvittighed var død.” – Veronique

Hvad pushere vil fortælle dig


Woman smoking a joint.

En række teenagere blev spurgt om, hvorfor de begyndte at tage stoffer til at begynde med, og 55 % svarede, at det var pga. presset fra deres venner. De ville være seje og populære. Det ved pusherne.

De henvender sig til dig som en ven og tilbyder at ”hjælpe” dig med ”noget, der vil få dig til at få det godt”. Stoffet vil ”hjælpe dig til at blive som de andre” eller ”til at være sej”.

Pusheren, der kun tænker på, hvad han kan tjene, vil sige alt for at få dig til at købe sine stoffer. De fortæller dig, at ”marihuana ikke fører til hårdere stoffer”.

De er ligeglade med, om stofferne ødelægger dit liv, så længe du betaler. Det eneste, de fokuserer på, er penge. Tidligere pushere har indrømmet, at de blot så deres kunder som ”brikker i det store spil”.

kendsgerningerne om stoffer. Tag dine egne beslutninger.