1. Se dokumentarfilmens kapitel

Sandheden om ecstasy