DE SKADELIGE VIRKNINGER AF HASH

Foto: Alamy

Hash giver hjertebanken, man kan begynde at hoste, svede og ryste. Man får sværere ved at orientere sig og ved at styre sine bevægelser. Der følger ofte depressioner eller søvnløshed med. Nogle kommer til at lide af panikanfald og angst.

Men problemet slutter ikke der. Ifølge videnskabelige undersøgelser forbliver den aktive ingrediens, THC, i kroppen i ugevis eller længere.

Hashrøg indeholder 50-70 % flere kræftfremkaldende stoffer end tobaksrøg. En større forskningsundersøgelse viste, at en enkelt cannabis-joint kan forårsage lige så megen beskadigelse på lungerne som op til fem almindelige cigaretter røget lige efter hinanden. Folk, der har røget hash i lang tid, lider ofte af bronkitis, en betændelse i luftvejene.

Stoffet kan påvirke mere end dit fysiske helbred. Undersøgelser i Australien i 2008 viste sammenhæng mellem års kraftigt forbrug af marihuana og misdannelser i hjernen. Dette er bekræftet af tidligere forskning i langtidsvirkningerne af hash, som viser forandringer i hjernen i lighed med dem, der forårsages af langtidsmisbrug af andre farlige stoffer. Og en mængde undersøgelser har vist en forbindelse mellem vedvarende brug af marihuana og psykose.

Hash ændrer sædstrukturen, ved at spermcellerne bliver deforme. Derfor kan selv kortvarig brug af hash føre til sterilitet hos mænd. Hash kan også bringe uorden i en kvindes menstruationscyklus.

Undersøgelser viser, at der er en tendens til, at de mentale funktioner svækkes eller formindskes hos folk, der har røget meget marihuana. THC i cannabis forstyrrer nervecellernes funktion i hjernen, hvilket påvirker hukommelsen.

Cannabis er et af de få stoffer, der forårsager unormal celledeling, som kan føre til alvorlige arvelige defekter (ødelæggelser). En gravid kvinde, der regelmæssigt ryger marihuana eller hash, kan føde for tidligt, og babyen kan være lille og undervægtig. Inden for de sidste 10 år er der født mange børn af misbrugere af hash, som er mere passive og er dårligere til at koncentrere sig og forfølge livets mål. Undersøgelser peger også på, at gravide kvinders brug af stoffet kan bevirke, at deres børn fødes med defekter, psykiske forstyrrelser samt en forøget risiko for leukæmi1hos børnene.

  1. 1. leukæmi: kræft i benmarven.