CANNABIS – HVAD ER DET?

Hampplanten, som cannabis og stoffer som marihuana og hash kommer fra, er gennem mere end 2.000 år blevet dyrket for at fremkalde hallucinationer, dvs. et forsøg på at udvide bevidstheden.

Selvom cannabis indeholder over 400 forskellige kemikalier, er det hovedstoffet THC, som påvirker personens sind. Procenten af THC i hampplanten bestemmer styrken i stoffet. Vejret, jordbunden og øvrige vækstbetingelser bestemmer THC-indholdet i planten. Med moderne landbrugsmetoder har man udviklet cannabis-arter, som har meget højere THC-indhold end tidligere. THC-indholdet var i gennemsnit 1 % i 1974 og 4 % i 1994. I 2008 blev der fundet niveauer på helt op til 9,6 %, det højeste siden analyserne af stoffet startede i 1970’erne.

Der findes en type af cannabis – sinsemilla (”uden frø” på spansk) – som indeholder fra 7,5 % og helt op til 24 % THC.

ALKOHOL ELLER HASH

Hvad er værst – alkohol eller hash?

Du bestemmer. Her er nogle kendsgerninger:

Alkohol består af ét stof: ætanol. Hash indeholder mere end 400 kendte kemikalier, herunder de samme kræftfremkaldende stoffer, som findes i tobaksrøg. Til forskel fra cigaretrygere, har rygere af marihuana en tendens til at inhalere dybt og holde røgen i sig så længe som muligt, hvorved virkningen af stoffet øges, og dette forværrer beskadigelsen af lungerne.

Alkohol udskilles som regel af kroppen inden for et døgn. THC sætter sig i fedtvævet og bliver der i måneder og muligvis længere.

THC skader immunsystemet. Det gør alkohol ikke.

Det er ikke hensigten at nedtone faren ved alkoholmisbrug, som kan være lige så skadelig. Det er imidlertid nødvendigt, at brugere er opmærksomme på, at kemikalierne i hash, hvoraf nogle er kræftfremkaldende, forbliver i kroppen lang tid efter indtagelsen.